Tredjeparts verifikasjon av klimagassutslipp under EUs ETS-regelverk.

Bestill her

Standard ISO/IEC 14065 og EU forordning 600/2012
Ecoxy leverer verifikasjonstjenester under EUs regime (EU ETS). Vi er en uavhengig akkreditert aktør og utfører verifikasjon av deres overvåking og rapportering av årlige klimagassutslipp.

Ecoxy har vært akkreditert (ISO/IEC 14065 og EU forordning 600/2012) siden 2014 og har utført verifikasjoner av klimagassutslipp på flere anlegg (ca 30 anlegg per år). Anleggene er innenfor flere typer industrier og offshore.

Normalt er det påkrevd at verifikatør besøker anlegget hvert år. Flere anlegg har mulighet for å søke om fritak for besøk til Miljødirektoratet. I søknaden om fritak må det legges ved en risikovurdering utført av en verifikatør. Ecoxy utfører slike risikovurderinger. For enkelte anlegg med lave utslipp (<25 000 tonn CO2) kan verifikatør selv vurdere om det er behov for besøk på anlegget uten at bedriften må sende inn søknad.

Ønsker du å lese mer om retningslinjene for gjennomføring av akkrediterte verifikasjonstjenester under EUs regelverk for utslippsrapportering (EU ETS), gå til Våre retningslinjer for verifikasjon Norsk 14065-2013.

Standard ISO/IEC 17029
Ecoxy er akkreditert etter den nye standarden ISO/IEC 17029 «Generelle prinsipper og krav for validerings- og verifikasjonsorganer». Den nye standarden åpner for akkreditering av validerings- og verifikasjonsorgan på et større område enn den klimautslippspesifikke standarden NS-ES ISO 14065.

Ecoxy kan med dette verifisere og validere uttalelser og rapporter etter standardiserte metoder, på tvers av forskjellige bransjer. Den nye standarden spesifiserer kravene til verifikasjonsorganene, og beskriver hvordan verifikasjon og validering av organisasjoners uttalelser og rapporter skal foregå på enhetlig grunnlag – på tvers av forskjellige bransjer. Akkreditert verifikasjon og validering av en uavhengig tredjepart gir forsikring til dine forbrukere, samarbeidspartnere og leverandører om at informasjonen du deler er nøyaktig og holder mål.

For spørsmål knyttet til tjenesten vennligst ta kontakt med vår verifikasjonsavdeling.

Klage-/ankebehandling
Aktører som ønsker innsyn i virksomheten og eventuelle klage-/ankesaker kan henvende seg til Managing Director Kristine Sørensen.

Kontakt:
Kristine Sørensen
Operational Director
Tel: +47 916 96 924
Mail: kristine.sorensen@ecoxy.no

Kontakt:
Helen Hoem
Manager Verification
Tel: +47 410 88 471
Mail: ets@ecoxy.no

Nyheter

Ny Daglig Leder i Ecoxy AS

Styret i Ecoxy AS har ansatt Jim Thomas Gundersen fra Aukra som ny daglig leder. Gundersen har lang erfaring fra forskjellige lederroller innen maritim sektor og er styreleder i Aukra Næringsforum. Han tiltrer rollen i Ecoxy fra 1. juli.

Les mer

Ecoxy akkreditert i henhold til ISO/IEC 17029

Den nye standarden åpner for akkreditering av validerings- og verifikasjonsorgan på et større område enn den klimautslippspesifikke standarden NS-ES ISO 14065

Les mer

Ecoxy og Equinor inngår rammeavtale for måling av utslipp

Ecoxy AS er tildelt rammeavtale for leveranse av utslippsmålinger fra Equinor sine offshoreinstallasjoner og landanlegg i Norge. I konkurranse vant Ecoxy tildelingen av rammeavtalen og sikrer dermed også sin posisjon som ledende leverandør av akkrediterte utslippsmålinger på diesel- og gassmotorer, gassturbiner og kjeler.

Les mer

Oppstart: Verifikasjon av utslippsåret 2023

Om ikke lenge starter arbeidet med verifikasjon av EU ETS klimakvoterapporter for utslipp i 2023. I løpet av året har regelverket gjennomgått flere endringer og oppdateringer, og vi har samlet informasjon om de viktigste i denne artikkelen.

Les mer

Intervest AS kjøper 100% av aksjene i Ecoxy AS

Intervest AS kjøper 100% av aksjene i Ecoxy AS den 13.09.23. Intervest AS er et familieeid utviklingsselskap som ledes av styreleder og gründer Sverre Torbjørn Hanssen. Oppkjøpet av Ecoxy AS etablerer den første grunnpilaren i Intervest AS sin grønne satsning.

Les mer

Bli kjent med EU ETS-verifikatøren

Hvordan er det å arbeide som akkreditert verifikatør innenfor EU ETS-regelverket? Bli kjent med Benedicte Adelheide som de siste månedene gått igjennom opplæring for å bli godkjent verifikatør i Ecoxy.

Les mer

Ecoxy lanserer digital bestillingsløsning

Ecoxy lanserer nå vår digitale bestillingsløsning. Denne løsningen vil gjøre det mer effektivt å sende inn forespørsler om gjennomføring av utslippsmålinger og utføring av verifikasjonstjenester. Ved å sende inn utfylt skjema vil du bli snarlig bli kontaktet av Ecoxy med et uforpliktende tilbud.

Les mer