Tredjeparts verifikasjon av klimagassutslipp under EUs ETS-regelverk.


Ecoxy leverer verifikasjonstjenester under EUs regime (EU-ETS). Vi er en uavhengig akkreditert aktør og utfører verifikasjon av deres overvåking og rapportering av årlige klimagassutslipp.

Ecoxy har vært akkreditert (ISO 14065 og EU forordning 600/2012) siden 2014 og har utført verifikasjoner av klimagassutslipp på flere anlegg (ca 30 anlegg per år). Anleggene er innenfor flere typer industrier og offshore.

Ecoxy har meget lave administrative kostnader og kan dermed tilby konkurransedyktige tilbud i forhold til store aktører (relativt lave timepriser). Vi har også utviklet effektive verktøy og system for verifikasjonsarbeid som bidrar til å holde kostnadene nede.

Normalt er det påkrevd at verifikatør besøker anlegget hvert år. Flere anlegg har mulighet for å søke om fritak for besøk til Miljødirektoratet. I søknaden om fritak må det legges ved en risikovurdering utført av en verifikatør. Ecoxy utfører slike risikovurderinger. For enkelte anlegg med lave utslipp (<25 000 tonn CO2) kan verifikatør selv vurdere om det er behov for besøk på anlegget uten at bedriften må sende inn søknad.

For spørsmål knyttet til tjenesten vennligst ta kontakt med
Avdelingsleder verifikasjon dr. ing. Håvard Sørheim

havard.sorheim@ecoxy.no / +47 915 88 528

Klage-/ankebehandling

Aktører som ønsker innsyn i virksomheten og eventuelle klage-/ankesaker kan
henvende seg til administrerende direktør Bjørn Haukebø

bjorn.haukebo@ecoxy.no+47 926 07 250

Blant våre kunder innen EU ETS verifikasjonstjenester