«Speira Holmestrand produserer blant annet støpeblokker laget av aluminiumsskrap og resirkulerte brusbokser.»

Bli kjent med EU ETS-verifikatøren

Hvordan er det å arbeide som akkreditert verifikatør innenfor EU ETS-regelverket? Bli kjent med Benedicte Adelheide som de siste månedene gått igjennom opplæring for å bli godkjent verifikatør i Ecoxy.

Benedicte Adelheide startet i Ecoxy AS 1. januar 2023, og har de siste månedene gått igjennom et krevende opplæringsløp for å bli godkjent som verifikatør innenfor EU ETS-regelverket. EU ETS er et stort internasjonalt klimakvotesystem i Europa som omfatter et selskaps rettigheter til å slippe ut klimagasser. Dette kvotemarkedet er EUs viktigste klimapolitiske virkemiddel, og forvaltes i Norge igjennom Miljødirektoratet.
Gjennom sin opplæring, har Adelheide fått muligheten til å gjøre seg kjent med og besøke flere store industrianlegg. Som verifikatør består en arbeidshverdag av omfattende gjennomganger av et anleggs beregninger, akkrediteringer, dokumentasjon på hendelser og kommunikasjonsdata for å kunne gjøre en nøye gjennomgang. Disse analysene skal gjøres i henhold til regelverkene og direktivene til EU ETS, og samsvare med godkjenningene gitt fra Miljødirektoratet.

EUs kvotesystem er i hovedsak laget for industrien, og fungerer ved at det settes et tak som sier hvor mange CO2-ekvivalenter som maksimalt kan slippes ut fra år til år. Dette taket reduseres over tid, slik at utslippene også reduseres.

«Som verifikatør i Ecoxy har jeg varierte og innholdsrike dager. Vi bruker god tid på å sette oss inn i de forskjellige bedriftene og går igjennom utslippstillatelser, beregninger og dokumentasjon før vi drar ut på verifikasjonsbesøk.» forteller Adelheide. «Variasjonen i type bedrifter vi har i vår portefølje er stor, og vi får kunnskap om mange forskjellige prosesser og industrier underveis.»

I forrige uke dro Adelheide på verifikasjonsbesøk til Speira Holmestrand, en industribedrift som leverer aluminium til bygg- og bygningsrelaterte produkter i alle mulige farger, emballasje og hermetikk. De siste årene har satsing på bærekraft og resirkulerte materialer vært med på å øke etterspørselen etter aluminium, noe Speira Holmestrand merker godt.

Birgitte Brockstedt Kvamme, Environmental & Sustainability Manager hos Speira, viser oss rundt på anlegget underveis i verifikasjonsbesøket, og forteller: «Aluminium blir mer og mer populært – både på grunn av de tekniske egenskapene, samt at det er resirkulerbart, varmeledende og veier svært lite.» Hun peker på de store støpeblokkene bak oss. «Vi i Speira gjenvinner aluminiumskrap som f.eks. brusbokser. Aluminium kan resirkuleres i det uendelige uten tap av kvalitet og med vesentlig mindre energiforbruk. På denne måten sikrer vi en sirkulær livssyklus for produktene. Én slik støpeblokk som ligger bak oss her veier 7-8 tonn, og er laget av aluminiumsskrap og resirkulerte brusbokser. Ved bruk av skrap reduseres også CO2-fotavtrykket til våre produkter.

«Som verifikatører, bruker vi god tid på å sette oss inn i de forskjellige bedriftene og går igjennom utslippstillatelser, beregninger og dokumentasjon,» sier Benedicte Adelheide.

Speira Holmestrand, og alle andre kvotepliktige virksomheter, har frist den 31. mars hvert år for å levere inn årlig rapportering av kvotepliktig utslipp av klimagasser og tildelingsdata til Miljødirektoratet. Men før rapportene kan sendes inn må disse gjennomgås nøye av en akkreditert verifikatør i henhold til regelverk og direktiv i EU ETS, og samsvare med godkjenningene gitt fra Miljødirektoratet.

«Det kjennes både nyttig og viktig å gjøre denne jobben som verifikatør i Ecoxy.» sier Adelheide. «Det er vedtatt at vi skal kutte klimagassutslippene våre med 80% og nå klimanøytralitet innen 2050, og da er det lett å skjønne at her må det store endringer til for å nå de klimapolitiske målene.» Hun pakker sammen sakene sine, takker for verifikasjonsbesøket hos Speira Holmestrand og avslutter; «Det å få stå i sentrum av denne endringen er spennende, og jeg er glad for at jeg valgte å fortsette min profesjonelle reise hos Ecoxy.»

Er din virksomhet kvotepliktig og ønsker et tilbud eller en uforpliktende prat med verifikasjonsavdelingen i Ecoxy, ta kontakt med oss på ets@ecoxy.no. Og husk å sende inn den årlige rapporteringen av kvotepliktig utslipp av klimagasser i Altinn innen fristen den 31. mars.