Ecoxy AS er nå akkreditert etter den nye standarden ISO/IEC 17029

Den nye standarden åpner for akkreditering av validerings- og verifikasjonsorgan på et større område enn den klimautslippspesifikke standarden NS-ES ISO 14065.

Den nye standarden spesifiserer kravene til verifikasjonsorganene, og beskriver hvordan verifikasjon og validering av organisasjoners uttalelser og rapporter skal foregå på enhetlig grunnlag – på tvers av forskjellige bransjer.

På området klimagassutslipp eksisterer en slik metode allerede. ISO/IEC 14065 spesifiserer kravene for verifisering og validering av klimagassutslipp. Suksessen til ISO/IEC 14065 har vist at det er et behov for å pålitelige og standardiserte metoder som ikke kun er begrenset til klimagassutslipp.

«Ved å være akkreditert etter den nye ISO/IEC 17029 kan Ecoxy verifisere og validere uttalelser og rapporter etter standardiserte metoder,» sier Ecoxy CEO Kristine Sørensen. «Akkreditert verifikasjon og validering av en uavhengig tredjepart gir forsikring til dine forbrukere, samarbeidspartnere og leverandører om at informasjonen du deler er nøyaktig og holder mål.»

Ta kontakt

Dersom dere har spørsmål eller andre henvendelser om validerings- eller verifikasjonsprosessen er dere velkommen til å sende oss en e-post til ets@ecoxy.no, eller kontakt oss direkte med kontaktinformasjon under.

Kontakt oss:
Helen Hoem
Verifikasjon
Tel: +47 410 88 471
Mail: ets@ecoxy.no