Ecoxy ansatte: Håkon Steinstø, Benedicte Adelheide, Dag Remi Reitan, Benjamin Werner, Helen Hoem, daglig leder Kristine Sørensen og Tonje Sellevoll Imafidon

Ecoxy og Equinor inngår rammeavtale for måling av utslipp fra offshoreinstallasjoner og landanlegg

Molde, 08.01.24Ecoxy AS er tildelt rammeavtale for leveranse av utslippsmålinger av utslipp til luft fra Equinor sine offshoreinstallasjoner og landanlegg i Norge. I konkurranse vant Ecoxy tildelingen av rammeavtalen og sikrer dermed også sin posisjon som ledende leverandør av akkrediterte utslippsmålinger på diesel- og gassmotorer, gassturbiner og kjeler.

Etter en nøye gjennomført anbudsprosess før jul, har kompetansebedriften Ecoxy sikret seg rammekontrakten som vil omfatte gjennomføring av målinger av NOx, CO, CO2, O2 og UHC på Equinors offshoreinstallasjoner og landanlegg i Norge. Kontrakten, som løper over en periode på 4 år pluss to toårige opsjoner, markerer en betydelig milepæl for Ecoxy.

«Denne kontrakten understreker Ecoxy’s posisjon som ledende leverandør innenfor leveranse av akkrediterte utslippsmålinger og vil være med på å gi oss muligheten til å bidra til vekst og utvikling,» sier daglig leder Kristine Sørensen. «Ecoxy vil ha ansvar for å levere akkrediterte målinger på turbiner, motorer og kjeler på Equinor sine offshoreinstallasjoner og landanlegg – og dette gleder vi oss virkelig til å ta fatt på.»

Ecoxy har levert akkrediterte avgassmålinger i over 20 år og er spesialisert på å utføre målinger av utslipp til luft. Ecoxy sine kunder er i hovedsak rigg- og oljeselskaper innen olje og gass og rederier innenfor maritim næring, som er underlagt krav til målinger i henhold til regelverket. Men også for kunder som ønsker nøyaktig måledata for å kunne iverksette effektive strategier for å redusere sine utslipp og optimalisere driften i sin virksomhet.

«Vi er meget stolte for å bli tildelt denne rammekontrakten av Equinor. Kontrakten er den største i Ecoxy sin historie og det er en anerkjennelse av vårt sterke engasjement for å levere nøyaktig utslippsdata til kundene våre slik de skal kunne forstå sin miljøpåvirkning og fremme mer bærekraftig drift.» avslutter Sørensen.

Daglig Leder Kristine Sørensen «Denne kontrakten er den største i Ecoxy sin historie, og vi er meget stolte for å bli tildelt denne rammekontrakten av Equinor.»

Kontaktperson Ecoxy AS:
Kristine Sørensen (daglig leder)
kristine.sorensen@ecoxy.no
+47 916 96 924

Kontaktperson Intervest AS:
Sverre Torbjørn Hanssen (styreleder)
sverre.hanssen@intervest.no