Intervest AS kjøper 100% av aksjene i Ecoxy AS den 13.09.23.

Intervest AS kjøper 100% av aksjene i Ecoxy AS

Intervest AS kjøper 100% av aksjene i Ecoxy AS den 13.09.23. Intervest AS er et familieeid utviklingsselskap som ledes av styreleder og gründer Sverre Torbjørn Hanssen. Oppkjøpet av Ecoxy AS etablerer den første grunnpilaren i Intervest AS sin grønne satsning.

Det Molde-baserte firmaet Ecoxy AS er markedsledende i Norge for akkrediterte utslippsmålinger av klimagasser til luft, og leverer også akkreditert verifikasjon av klimagassutslipp innenfor EU ETS regelverket. Firmaet som ble stiftet i 2003 har i dag 9 ansatte og omsatte for 17,5 MNOK i 2022.

«Intervest sin kompetanse og internasjonale erfaring gir oss viktig tyngde når vi skal realisere vår vekststrategi i årene fremover. Det har hele veien vært en ryddig og god prosess rundt oppkjøpet, og vi er overbevist om at vi har funnet en eier som deler våre verdier og tanker om hvordan Ecoxy skal drives videre. Og ikke minst, Intervest deler også vårt enorme engasjement rundt vår visjon i å bistå våre kunder med å forstå sin miljøpåvirkning og fremme mer bærekraftig og kostnadseffektiv drift,» forteller Kristine Sørensen, daglig leder i Ecoxy AS.

«Vi har over en periode fulgt tett med på tiltakene som iverksettes for å akselerere det grønne skiftet, og vi er overbevist om at markedsledende Ecoxy AS vil spille en viktig rolle i utviklingen som skjer i årene som kommer. I Intervest AS satser vi på bedrifter med en tydelig grønn profil og som kan være med å skape en forskjell i tiden fremover. Ecoxy AS passer perfekt inn i vår strategi og vi gleder oss til reisen med å utvikle selskapet videre. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt,» sier Sverre Torbjørn Hanssen.

«Ecoxy er en solid kompetansebedrift med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, og vi står nå i en posisjon hvor vi kan utvikle selskapet videre sammen med Intervest AS. Våre kunder vil fortsette å oppleve høy kvalitet i leveransene fra Ecoxy,» avslutter Sørensen.

Styreleder i Intervest AS Sverre Torbjørn Hanssen og Daglig Leder i Ecoxy AS Kristine Sørensen ser frem i mot å videreutvikle Ecoxy i årene som kommer.

Kontaktperson Intervest AS:
Sverre Torbjørn Hanssen
sverre.hanssen@intervest.no

 

Kontaktperson Ecoxy AS:
Kristine Sørensen
kristine.sorensen@ecoxy.no
+47 916 96 924