Gjennom måling og verifikasjon av utslipp kan Ecoxy finne ut ditt miljøavtrykk og bidra til en grønnere og mer økonomisk drift


Ecoxy har siden starten i 2003 deltatt i flere spennende prosjekter med fokus på NOx-reduksjon og energieffektivisering – særlig innen gassturbiner og dieselmotorer. Siden 2011 har selskapet utviklet seg til å bli en uavhengig tredjepart som utfører verifikasjon av utslipp til luft (NOx, CO, HC, NH3), klimagasser under EUs regime og støy i havet.

Vår historie

Ecoxy ble etablert i desember 2002 under navnet Axess Energi og Miljø AS. I 2006 endret selskapet navn til Ecoxy AS. Selskapets forretningsidé har hele tiden vært å redusere skadelig utslipp til luft fra energiproduksjon. I dette ligger både reduksjon av CO2 gjennom mer effektive energisystemer og reduksjon av skadelige utslipp som NOx og partikler.

I mai 2008 ble Ecoxy akkreditert av Norsk Akkreditering som det første norske selskapet for direkte avgassanalyse på dieselmotorer og gassturbiner i henhold til ISO 17025, ISO 8178 og ISO 11042.

I 2013 ble Ecoxy akkreditert i henhold til ISO 14065 i forbindelse med EUs regime for klimakvoter.

I 2009 ble selskapet tildelt Technoports pris for innovativ miljøteknologi.

Siden 2007 har Ecoxy utført mer enn 800 måleoppdrag.

Ecoxy eies av Hauken AS, som igjen eies av Bjørn Haukebø, daglig leder i Ecoxy AS.