Gjennom måling og verifikasjon av utslipp kan Ecoxy finne ut ditt miljøavtrykk og bidra til en grønnere og mer økonomisk drift


Ecoxy har siden starten i 2003 deltatt i flere spennende prosjekter med fokus på NOx-reduksjon og energieffektivisering – særlig innen gassturbiner og dieselmotorer. Siden 2011 har selskapet utviklet seg til å bli en uavhengig tredjepart som utfører verifikasjon av utslipp til luft (NOx, HC, CO, CO2, NH3, O2, CH4 and N2O), klimagasser under EUs regime og støy i havet.

Vår historie

Ecoxy ble etablert i desember 2002 under navnet Axess Energi og Miljø AS. Eierskapet i starten var del 50/50 mellom Axess AS og professor dr.ing. Johan Einar Hustad. I 2006 endret selskapet navn til Ecoxy AS og Hauken AS kjøpte Axess AS sin eierpost.

Selskapets forretningsidé har hele tiden vært å redusere skadelig utslipp til luft fra energiproduksjon. I dette ligger både reduksjon av CO2 gjennom mer effektive energisystemer og reduksjon av skadelige utslipp som NOx og partikler.

I mai 2008 ble Ecoxy akkreditert av Norsk Akkreditering som det første norske selskapet for direkte avgassanalyse på dieselmotorer og gassturbiner i henhold til ISO 17025, ISO 8178 og ISO 11042.

I 2013 ble Ecoxy akkreditert i henhold til ISO 14065 i forbindelse med EUs regime for klimakvoter.

I 2009 ble selskapet tildelt Technoports pris for innovativ miljøteknologi.

Siden 2007 har Ecoxy utført mer enn 1200 måleoppdrag.

Intervest AS kjøpte 100% av aksjene i Ecoxy AS den 13.09.23.