Gjennom måling og verifikasjon av utslipp kan Ecoxy finne ut ditt miljøavtrykk og bidra til en grønnere og mer økonomisk drift


Ecoxy er en ledende leverandør av utslippsmålinger og verifiseringstjenester for klimagassutslipp, med spesialkompetanse innenfor offshore og maritim sektor. Vårt mål er å bistå bedrifter med å forstå sin miljøpåvirkning og fremme mer bærekraftig og kostnadseffektiv drift.

Ecoxy har siden starten i 2003 deltatt i flere spennende prosjekter med fokus på NOx-reduksjon og energieffektivisering – særlig innen gassturbiner og dieselmotorer. Siden 2011 har selskapet utviklet seg til å bli en ledende, uavhengig tredjepart som utfører verifikasjon av utslipp til luft (NOx, HC, CH4, CO, CO2, NH3, O2 og N2O) og klimagasser under EUs regelverk (EU ETS).

Vår historie

Ecoxy AS ble etablert i desember 2002. Vår forretningsidé har hele tiden vært å redusere skadelig utslipp til luft fra energiproduksjon, og kunne bistå bedrifter med å forstå sin miljøpåvirkning og fremme mer bærekraftig og kostnadseffektiv drift. I dette ligger både reduksjon av CO2 gjennom mer effektive energisystemer og reduksjon av skadelige utslipp som NOx og partikler.

I mai 2008 ble Ecoxy akkreditert av Norsk Akkreditering som det første norske selskapet for direkte avgassanalyse på dieselmotorer og gassturbiner i henhold til ISO/IEC 17025, ISO/IEC 8178 og ISO/IEC 11042.

I 2009 ble selskapet tildelt Technoports pris for innovativ miljøteknologi.

I 2013 ble Ecoxy akkreditert i henhold til ISO/IEC 14065 i forbindelse med EUs regelverk for klimakvoter.

I 2024 ble Ecoxy akkreditert i henhold til ISO/IEC 17029 «Generelle prinsipper og krav for validerings- og verifikasjonsorganer».

I 2023 kjøpte Intervest AS 100% av aksjene i Ecoxy AS.