Verifikasjon av utslippsåret 2023

Om ikke lenge starter arbeidet med verifikasjon av EU ETS klimakvoterapporter for utslipp i 2023. I løpet av året har regelverket gjennomgått flere endringer og oppdateringer, og vi har samlet informasjon om de viktigste i denne artikkelen.

Nytt regelverk

Klimakvotedirektivet er oppdatert, og som følge av dette blir det også en oppdatering av regelverket for monitorering og rapportering av utslipp (MRR), tildelingsregelverket (FAR) og regelverket for verifikasjon (AVR).

Miljødirektoratet holder informasjonsmøte 20. oktober om endringene i klimakvoteregelverket og rapportering av utslipps- og tildelingsdata for 2023. Dette anbefaler vi alle operatører å få med seg. Fristen for digital påmelding til informasjonsmøtet er 18. oktober. Link til påmelding finner du her.

Miljødirektoratet har også opprettet en nyttig side for å følge med på endringene som skjer. Link til denne siden finner du her.

Tildeling av klimakvoter periode 2 (2026-2030)

Operatører som ønsker å søke om tildeling av frie kvoter for perioden 2026-2030 må sende inn søknad innen 30. mai 2024.

Rammene for denne søknaden er ennå ikke definert, og det diskuteres fremdeles om hvordan denne søknaden skal verifiseres. Vi holder oss løpende oppdatert på ny informasjon fra Miljødirektoratet, og deler informasjon så snart dette defineres. Ønsker du å følge med på oppdateringene, er det opprettet en egen nettside som oppdateres av Miljødirektoratet her.

Biomasse

Fra og med 1. januar 2023 må kvotepliktige virksomheter som ønsker å nulltelle CO2-utslipp fra forbrenning av biomasse dokumentere at biomassen oppfylle kriteriene for bærekraft og utslippsreduksjoner. Her er det viktig å påse i god tid at man har den dokumentasjonen som kreves for å være sikker på at man får nulltelt biomassen. Ta kontakt med Miljødirektoratet dersom dere er i tvil.

Mer informasjon om krav ved bruk av biomasse finner du her.

Unntak fra besøk

Vi minner om at operatører som ønsker å søke om unntak fra kravet om besøk må sende søknad om dette til Miljødirektoratet innen 30. november 2023. Søknaden skal inneholde en risikovurdering fra verifikatør. Kravet om søknad gjelder ikke for operatører som oppfyller kriteriene til anlegg med lave utslipp.

Ta kontakt

Dersom dere har spørsmål eller andre henvendelser om verifikasjonsprosessen er dere velkommen til å sende oss en e-post til ets@ecoxy.no, eller kontakt oss direkte med kontaktinformasjon under.

Kontakt oss:
Helen Hoem
Verifikasjon
Tel: +47 410 88 471
Mail: ets@ecoxy.no