Ecoxy er en ledende leverandør av utslippsmålinger og verifiseringstjenester for klimagassutslipp, med spesialkompetanse innenfor offshore og maritim sektor


Akkrediterte NOx-målinger

Ecoxy har levert akkrediterte avgassmålinger på diesel- og gassmotorer, gassturbiner og kjeler i over 20 år. Vi er spesialisert på å utføre målinger av gasser som NOx, HC, CO, CO2, CH4, NH3, O2, N2O og PM (partikler). Våre kunder er i hovedsak rederier innenfor maritim næring, rigg- og oljeselskaper innen olje og gass, men også fjernvarmeanlegg, kraftvarmeverk og kjelanlegg i ulike typer industriprosesser.

Ecoxy utfører akkrediterte avgassmålinger for kunder som er underlagt krav til målinger i henhold til EUs og NOx-fondets regelverk, men òg for kunder som ønsker nøyaktig måledata for å kunne implementere effektive strategier for utslippsreduksjon og driftsoptimalisering i sin virksomhet.

Les mer

Verifikasjon og validering

Standard ISO/IEC 14065
Ecoxy har lang erfaring og kompetanse i leveranse av verifikasjonstjenester for kvotepliktig utslipp og tildelingsdata innenfor EUs kvotehandelssystemets forskrifter (EU ETS). Vår verifikasjonsavdeling leverer uavhengig og akkreditert verifikasjon av klimakvoterapporter som overholder verifikasjonsstandardene til EU ETS.

Vi har utviklet presise revisjonsprosesser som er satt sammen for å sikre nøyaktigheten og påliteligheten til bedrifters klimagassovervåknings- og rapporteringssystemer. Vårt verifikasjonsteam innehar sektorspesifikk ekspertise, som utfører en grundig revisjon av dine utslippsdata.

Ecoxy er akkreditert innen verifikasjon av klimakvoterapporter
i henhold til EUs regelverk og ISO/IEC 14065.

Standard ISO/IEC 17029
Ecoxy ble i februar 2024 akkreditert etter den nye standarden ISO/IEC 17029 «Generelle prinsipper og krav for validerings- og verifikasjonsorganer». Den nye standarden åpner for akkreditering av validerings- og verifikasjonsorgan på et større område enn den klimautslippspesifikke standarden NS-ES ISO 14065.

Ecoxy kan med dette verifisere og validere uttalelser og rapporter etter standardiserte metoder, på tvers av forskjellige bransjer. Akkreditert verifikasjon og validering av en uavhengig tredjepart gir forsikring til dine forbrukere, samarbeidspartnere og leverandører om at informasjonen du deler er nøyaktig og holder mål.

Les mer

Måling av utslipp til luft fra landanlegg

Ecoxy leverer akkrediterte målinger av utslipp til luft av NOx, CO og PM fra landanlegg i henhold til Forurensningsforskriftens krav, og som dokumentasjon av tiltak finansiert av NOx-fondet. I samsvar med utslippstillatelser utstedt av regulatoriske myndigheter, måler og rapporterer vi  utslipp slik at våre kunder kan sikre at de holder seg innenfor tillatte nivåer.

Vårt team har lang erfaring innenfor leveranse av utslippsdata, samt bransjeerfaring innenfor landbaserte prosessindustri som fjernvarmeanlegg, kraftvarmeanlegg, kjelesystemer og lignende.

Les mer

Avgassmålinger

Verifikasjon av klimagassutslipp

Kontakt oss

Vi bistår deg gjerne med å gjøre dine energisystemer renere og mer effektive.


SKRIV TIL OSS

post@ecoxy.no

send email

RING OSS

(+47) 40 0036 56

Ring