Ecoxys forretningsidé er gjennom spisskompetanse å bistå våre kunder med å gjøre deres energisystemer renere og mer effektive.


Akkrediterte NOx-målinger

Ecoxy har levert akkrediterte avgassmålinger på diesel- og gassmotorer, gassturbiner og kjeler i over 20 år. Vi er spesialisert på å utføre målinger av gasser som NOx, HC, CO, CO2, CH4, NH3, O2, N2O og PM (partikler). Våre kunder er i hovedsak rederier innenfor maritim næring, rigg- og oljeselskaper innen olje og gass, men også fjernvarmeanlegg, kraftvarmeverk og kjelanlegg i ulike typer industriprosesser.

Ecoxy utfører akkrediterte avgassmålinger for kunder som er underlagt krav til målinger i henhold til EUs og NOx-fondets regelverk, men òg for kunder som ønsker nøyaktig måledata for å kunne implementere effektive strategier for utslippsreduksjon og driftsoptimalisering i sin virksomhet.

Les mer

Verifikasjon av klimagassutslipp

Ecoxy leverer akkrediterte verifikasjonstjenester under EU ETS regelverket. Kvotepliktig industri er pålagt å levere inn rapport om kvotepliktig utslipp og tildelingsdata til myndighetene årlig, og disse må verifiseres av akkreditert verifikatør før de sendes inn. Ecoxy er akkreditert innen verifikasjon av klimakvoterapporter i henhold til EUs regelverk og ISO 14065.

Les mer

Måling av utslipp til luft fra landanlegg

Siden NOx-avgiften ble innført 1.1.2007 har Ecoxy AS vært aktiv som leverandør av måletjenester i «det norske NOx-regimet». Primært har Ecoxy AS utført NOx-målinger på skip og borerigger som juridisk er underlagt Sjøfartsdirektoratet.

Les mer

Avgassmålinger

Verifikasjon av klimagassutslipp

Kontakt oss

Vi bistår deg gjerne med å gjøre dine energisystemer renere og mer effektive.


SKRIV TIL OSS

post@ecoxy.no

send email

RING OSS

(+47) 40 0036 56

Ring