Måling av NOx-utslipp til luft fra landanlegg gir dokumentasjonpå at ditt utslippsnivå holder seg innenfor de tillatte nivåene

Bestill her

Ecoxy leverer akkrediterte målinger av utslipp til luft av NOx, CO og PM fra landanlegg i henhold til Forurensningsforskriftens krav, og som dokumentasjon av tiltak finansiert av NOx-fondet. I samsvar med utslippstillatelser utstedt av regulatoriske myndigheter, måler og rapporterer vi  utslipp slik at våre kunder kan sikre at de holder seg innenfor tillatte nivåer. Ecoxy utfører utslippsmålingene i samsvar med Miljøforskriftens krav (NOx, CO. PM), og som grunnlag for dokumentasjon av tiltak finansiert av NOx-fondet.

Siden NOx-avgiften ble innført 1.1.2007 har Ecoxy AS vært ledende som leverandør av måletjenester innenfor det norske NOx-fond regelverket. Ecoxy AS har i hovedsak utført utslippsmålinger på skip og borerigger som juridisk er underlagt Sjøfartsdirektoratet. Målinger på disse enhetene skal gjøres i henhold til IMO’s (International Maritime Organization) NOx Technical Code som er basert på den internasjonale standarden ISO8178.

I kjølvannet av innføringen av NOx-avgiften ble NHO’s NOx-fond opprettet. Medlemskap i og innbetaling av redusert NOx-avgift til dette fondet erstatter den statlige avgiften i en avtalt tidsperiode. De midlene som innbetales til fondet går uavkortet tilbake til medlemsbedriftene i form av investeringsstøtte til NOx-reduserende tiltak.

Siden NOx-regelverket gjelder all virksomhet som slipper ut NOx i norsk område, er det også mange landanlegg som har benyttet NOx-fondets støtte til å gjennomføre NOx-reduserende tiltak. Landanlegg som juridisk ligger under Miljødirektoratet har andre retningslinjer enn skip som utslippsmålingene skal gjennomføres etter. Ecoxy AS utfører utslippsmålinger på slike anlegg for å verifisere NOx-utslippets størrelse.

Landanlegg som er pliktige til å rapportere årlige utslipp til luft (har – eller har hatt egen utslippstillatelse eller skal følge «Forurensningsforskriften») må i tillegg gjennomføre akkrediterte utslippsmålinger hvert år (enheter med innfyrt effekt > 10 MW) eller annet hvert år (enheter med innfyrt effekt 1-10 MW). Slike målinger har Ecoxy gjennomført i flere år på både varmesentraler og annen prosessindustri.

Det er et generelt krav til de som skal gjennomføre NOx-målinger at de er akkreditert. Ecoxy AS har vært akkreditert for NOx-måling på skip/marine dieselmotorer (ISO/IEC 8178) og oljeplattformer/gassturbiner (ISO/IEC 11042) siden 28.5.2008. For måling på landanlegg  ble vår akkreditering utvidet til også å omfatte relevante standarder1) den 21.6.2010.

1) ISO/IEC 12039, NS-EN12619, NS-EN14789, NS-EN14792, NS-EN15058 samt CEN/TS15675.

Kontakt oss:
Dag Remi Reitan
Leder Avgassmåling
Tel: +47 400 03 656
Mail: post@ecoxy.no

Nyheter

Ny Daglig Leder i Ecoxy AS

Styret i Ecoxy AS har ansatt Jim Thomas Gundersen fra Aukra som ny daglig leder. Gundersen har lang erfaring fra forskjellige lederroller innen maritim sektor og er styreleder i Aukra Næringsforum. Han tiltrer rollen i Ecoxy fra 1. juli.

Les mer

Ecoxy akkreditert i henhold til ISO/IEC 17029

Den nye standarden åpner for akkreditering av validerings- og verifikasjonsorgan på et større område enn den klimautslippspesifikke standarden NS-ES ISO 14065

Les mer

Ecoxy og Equinor inngår rammeavtale for måling av utslipp

Ecoxy AS er tildelt rammeavtale for leveranse av utslippsmålinger fra Equinor sine offshoreinstallasjoner og landanlegg i Norge. I konkurranse vant Ecoxy tildelingen av rammeavtalen og sikrer dermed også sin posisjon som ledende leverandør av akkrediterte utslippsmålinger på diesel- og gassmotorer, gassturbiner og kjeler.

Les mer

Oppstart: Verifikasjon av utslippsåret 2023

Om ikke lenge starter arbeidet med verifikasjon av EU ETS klimakvoterapporter for utslipp i 2023. I løpet av året har regelverket gjennomgått flere endringer og oppdateringer, og vi har samlet informasjon om de viktigste i denne artikkelen.

Les mer

FRA NØYAKTIG DATA TIL HANDLING – Ta kontrollen over din faktiske miljøpåvirkning ved kvantifisering av metan- og NOx-utslipp

Denne uken gjennomførte Ecoxy utslippsmålinger av både CH4 og NOx på Havila Kystrutens to nyeste skip; Havila Polaris og Havila Pollux. "Det er både betryggende og viktig for oss å ha Ecoxy om bord for at vi skal kunne bevise at utslippsnivåene våre faktisk er så lave som vi tror.» uttaler Havila Kystruten.

Les mer

Intervest AS kjøper 100% av aksjene i Ecoxy AS

Intervest AS kjøper 100% av aksjene i Ecoxy AS den 13.09.23. Intervest AS er et familieeid utviklingsselskap som ledes av styreleder og gründer Sverre Torbjørn Hanssen. Oppkjøpet av Ecoxy AS etablerer den første grunnpilaren i Intervest AS sin grønne satsning.

Les mer

Ecoxy lanserer digital bestillingsløsning

Ecoxy lanserer nå vår digitale bestillingsløsning. Denne løsningen vil gjøre det mer effektivt å sende inn forespørsler om gjennomføring av utslippsmålinger og utføring av verifikasjonstjenester. Ved å sende inn utfylt skjema vil du bli snarlig bli kontaktet av Ecoxy med et uforpliktende tilbud.

Les mer