Ecoxy ser en tydelig økende trend fra våre kunder som selv ønsker å være i forkant og ha kontroll over sine egne utslipp av CH4

FRA NØYAKTIG DATA TIL HANDLING– Ta kontrollen over din faktiske miljøpåvirkningved kvantifisering av metan- og NOx-utslipp

Ecoxy gjennomførte denne uken utslippsmålinger på Havila Polaris og Havila Pollux, 2 av Havila Kystrutens nye skip som seiler langs kystruten fra Kirkenes i nord til Bergen i sør. Havila Kystruten kontaktet Ecoxy da de ønsket å gjennomføre akkrediterte utslippsmålinger av både NOx og CH4 (metan), for som Chief Engineer Bengt-Amund Norbye på Havila Polaris kan forklare; «Med de høye ambisjonene Havila Kystruten har for klimanøytralitet innen 2028, så er det både betryggende og viktig for oss å ha Ecoxy om bord for at vi skal kunne bevise at utslippsnivåene våre faktisk er så lave som vi tror.»

Ecoxy har siden 2008 vært en akkreditert og uavhengig tredjepart som verifiserer våre kunders utslipp til luft, såkalte klimagasser, under EUs og NOx fondets regime. I Norge arbeider Næringslivets NOx-fond med å redusere NOx-utslipp for å kunne oppfylle Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen. Siden oppstarten i 2008 har NOx-fondet i dag utbetalt nesten 1 milliard kroner i støtte for at næringslivet i Norge skal kunne investere og implementere grønn energi – samt redusere sine utslipp.

CH4 Metan – drivhusgassen som er farligere enn CO2
Ifølge Miljødirektoratet er CH4 (metan) regnet som den nest viktigste klimagassen etter CO2. Siden metan kan holde på 84 ganger så mye varme som CO2, så forsterker den drivhuseffekten. Og når FNs klimapanel uttaler at metan i dag er skyld i nesten 20% av den menneskeskapte globale oppvarmingen, illustrerer det viktigheten i å kunne kontrollere og redusere også disse utslippene. «Vårt mål i Ecoxy er å levere nøyaktige måledata til våre kunder, og kunne være med å bidra på deres reise mot en drift som er mer bærekraftig og kostnadseffektiv. Med våre akkrediterte og nøyaktige måleresultater kan våre kunder utvikle effektive strategier for utslippsreduksjon,» sier Sørensen.

Foto: Havila Pollux og Havila Polaris

Havila – Høye ambisjoner om klimanøytralitet
«De 4 søsterskipene fra Havila Kystruten; Havila Castor, Havila Capella, Havila Pollux og Havila Polaris er de mest miljøvennlige skipene som noen gang har seilt kystruten nord til sør i Norge,» forteller Chief Engineer Norbye på Havila Polaris mens han viser oss rundt i maskinrommet. «Skipene har også installert batteripakker på 6,1 MWh pr skip, noe som betyr at skipene våre kan seile helt utslippsfritt og lydløst inntil 4 timer. På det tidspunktet de ble levert til de to første skipene våre, så var det de største batteriene på et passasjerskip noensinne.» Med sine nye skip skrev Havila Kystruten historie i 2022 når de som første cruiserederi seilte inn i Geirangerfjorden utslippsfritt og lydløst, 4 år før myndighetenes krav om utslippsfrie ferger og skip i verdensarvfjordene trer i kraft.

Det virker som at ingenting er overlatt til tilfeldighetene på Havila Polaris; driften optimaliseres og finjusteres kontinuerlig igjennom døgnet, og utslippene er kraftig redusert sammenlignet med tilsvarende skip med tradisjonelt drivstoff. Siden det ble innført avgift på NOx-utslipp i Norge, har Ecoxy gjennomført akkrediterte avgassmålinger på diesel- og gassmotorer, gassturbiner og kjeler. Daglig leder i Ecoxy AS, Kristine Sørensen, forteller; «Utslippsmålinger og reduksjon av NOx og CO2 har lenge vært på agendaen, hvor Ecoxy har vært den ledende aktøren i markedet i over 20 år. Vi merker at selv om det ikke er et krav for å gjennomføre utslippsmålinger av CH4 (metan) i dag, så ser vi en tydelig økende trend fra våre kunder som selv ønsker å være i forkant og ha kontroll over sine egne utslipp av CH4

Det er blitt ettermiddag og Ecoxy har fullført dagens måleoppdrag. Nøyaktige utslippsmålinger av både NOx, CO2 og CH4 er gjennomført og vi pakker sammen måleutstyret vårt på Havila Polaris. I løpet av 2 uker vil Havila Kystruten motta rapport fra Ecoxy som viser nøyaktige utslippsdata av NOx og CH4 som vil gi viktig grunnlag for hvordan man kan gå videre i å optimalisere drift og redusere utslipp.

Chief Engineer Norbye på Havila Polaris følger oss ut: «Det å seile med dette skipet, det betyr virkelig noe for oss som arbeider her,» sier han. «Å være en del av et rederi som har en ambisiøs miljøprofil i fokus, og som hele tiden utfordrer oss i å bli enda bedre, både engasjerer og motiverer oss som arbeider her. Vi vet at om vi skal nå målene våre om å bli klimanøytrale innen 2028, så må vi brette opp ermene, kutte ned og optimalisere driften der vi kan.»

Ecoxy måleingeniører gjennomfører akkrediterte CH4 og NOx utslippsmålinger på Havila Polaris og Havila Pollux.