Ecoxys forretningsidé er gjennom spisskompetanse å bistå kunder med å gjøre sine energisystemer renere og mer effektive.


Akkrediterte NOx-målinger

Avgassmåling er særlig aktuelt etter at det er innført avgift på NOx-utslipp i Norge. Ecoxy gjennomfører avgassmåling på diesel- og gassmotorer, gassturbiner og kjeler. Rederier, riggselskaper, oljeselskaper, fjernvarmeanlegg, kraftvarmeverk, kjelanlegg i forskjellige typer industriprosesser er typiske kunder.

Ecoxy utfører målinger for kunder som er underlagt krav til målinger i henhold til forurensningsforskriften, det norske NOx-avgiftsregimet og som grunnlag for utetaling av tiltaksstøtte fra NOx-fondet.

Les mer

Verifikasjon av klimagassutslipp

Ecoxy leverer verifikasjonstjenester under EUs regime. Uavhengig akkreditert verifikasjon er et obligatorisk krav fra og med 2013. Ecoxy har i løpet av året, som et av få norske selskap, utviklet og implementert et ledelsessystem for å utføre verifikasjon av klimakvoterapporter i henhold til EUs regelverk og ISO 14065.

Les mer

Måling av undervannsstøy fra fartøy

Ecoxy samarbeider med Havfisk om å utvikle et profesjonelt tjenestetilbud innen måling av undervannsstøy fra fartøy. Satsingen støttes av Innovasjon Norge og det er forventet at det i fremtiden stilles krav til støy fra fartøy. Bakgrunnen for slike krav er at støy påvirker livet i havet og kan særlig svekke samarbeidet havpattedyrs kommunikasjon.

Les mer

Måling av utslipp til luft fra landanlegg

Siden NOx-avgiften ble innført 1.1.2007 har Ecoxy AS vært aktiv som leverandør av måletjenester i «det norske NOx-regimet». Primært har Ecoxy AS utført NOx-målinger på skip og borerigger som juridisk er underlagt Sjøfartsdirektoratet.

Les mer

Avgassmålinger

Måling av undervannsstøy fra fartøy

Verifikasjon av klimagassutslipp

Kontakt oss

Vi bistår deg gjerne med å gjøre dine energisystemer renere og mer effektive.


BESØK OSS

Sorgenfriveien 9, N-7037 Trondheim

Åpne kart

SKRIV TIL OSS

post@ecoxy.no

send email

RING OSS

(+47) 40 0036 56

Ring