Ecoxys forretningsidé er gjennom spisskompetanse å bistå kunder med å gjøre sine energisystemer renere og mer effektive.


Akkrediterte NOx-målinger

Avgassmåling er særlig aktuelt etter at det er innført avgift på NOx-utslipp i Norge. Ecoxy gjennomfører avgassmåling på diesel- og gassmotorer, gassturbiner og kjeler. Rederier, riggselskaper, oljeselskaper, fjernvarmeanlegg, kraftvarmeverk, kjelanlegg i forskjellige typer industriprosesser er typiske kunder.

Ecoxy utfører målinger for kunder som er underlagt krav til målinger i henhold til forurensningsforskriften, det norske NOx-avgiftsregimet og som grunnlag for utbetaling av tiltaksstøtte fra NOx-fondet.

Les mer

Verifikasjon av klimagassutslipp

Ecoxy leverer verifikasjonstjenester under EU ETS regelverk. Uavhengig akkreditert verifikasjon er et obligatorisk krav fra og med 2013. Ecoxy er akkreditert innen verifikasjon av klimakvoterapporter i henhold til EUs regelverk og ISO 14065.

Les mer

Måling av undervannsstøy

Ecoxy har i samarbeid med Havfisk ASA, utviklet en tjeneste innen måling og analyse av undervannsstøy. Det er kjent at støy påvirker fisk sin oppførsel. Fiskefartøy som gir relativt høy støy under vann, har lavere fangstrater enn fartøy med lav støy. Ecoxy tilbyr flere typer målinger og tjenester innen måling og analyse av undervannsstøy.

Les mer

Måling av utslipp til luft fra landanlegg

Siden NOx-avgiften ble innført 1.1.2007 har Ecoxy AS vært aktiv som leverandør av måletjenester i «det norske NOx-regimet». Primært har Ecoxy AS utført NOx-målinger på skip og borerigger som juridisk er underlagt Sjøfartsdirektoratet.

Les mer

Avgassmålinger

Måling av undervannsstøy

Verifikasjon av klimagassutslipp

Kontakt oss

Vi bistår deg gjerne med å gjøre dine energisystemer renere og mer effektive.


SKRIV TIL OSS

post@ecoxy.no

send email

RING OSS

(+47) 40 0036 56

Ring