Ny Daglig Leder i Ecoxy AS Jim Thomas Gundersen (t.v.) og Sverre Torbjørn Hanssen, eier og styreleder i Ecoxy AS (t.h.)

Ny Daglig Leder i Ecoxy AS

Styret i Ecoxy AS har ansatt Jim Thomas Gundersen fra Aukra som ny daglig leder. Gundersen har lang erfaring fra forskjellige lederroller innen maritim sektor og er styreleder i Aukra Næringsforum. Han tiltrer rollen i Ecoxy fra 1. juli.

– Det er svært motiverende å skulle arbeide med kollegaer som sitter med så mye kompetanse og erfaring innenfor et av de viktigste områdene for verden i dag. Gjennom å måle og verifisere utslipp til luft bidrar vi i det store bildet når verden nå skal redusere sine utslipp betraktelig i årene som kommer. Det er et spennende tidspunkt å komme inn i Ecoxy, nå når vi skal styrke vår markedsposisjon og utvide vår tilstedeværelse både nasjonalt og internasjonalt, sier Jim Thomas Gundersen.

– Vi er svært fornøyde for at Jim Thomas har takket ja til å lede Ecoxy. Ecoxy har drevet solid i over 20 år, og har de siste årene tatt gode grep for å rigge organisasjonen for internasjonal vekst. Med Jim Thomas får vi en erfaren leder som kjenner maritim næring godt og som virkelig brenner for å fremme bærekraftig drift og utslippsreduserende tiltak, sier Sverre Hanssen, eier og styreleder i Ecoxy AS

Ecoxy leverer akkrediterte avgassmålinger på diesel- og gassmotorer, gassturbiner og kjeler, og verifikasjonstjenester for kvotepliktig utslipp og tildelingsdata innenfor EUs kvotehandelsystem (EU ETS). Ecoxy sine kunder er i hovedsak rigg- og oljeselskaper innen olje og gass, og rederier innenfor maritim næring. I januar i år vant Ecoxy rammeavtale med Equinor for måling av utslipp fra offshoreinstallasjoner og landanlegg.

Ecoxy utfører sine tjenester for kunder som er underlagt krav til avgassmålinger og verifikasjon i henhold til EUs og NOx-fondets regelverk, men òg for kunder som ønsker nøyaktig måledata for å kunne iverksette effektive strategier for redusere sine utslipp og optimalisere driften i sin virksomhet.