Ønsker du å jobbe hos oss?


Siden etableringen i 2003 har Ecoxy AS gått fra å være en teknologiutvikler til å bli en betydelig aktør som upartisk verifikatør innenfor utslipp til luft. Selskapet er et akkreditert laboratorium for måling av forurensningskomponenter (NOx, CO, HC, NH3, PM) og er også akkreditering for verifikasjon av klimagasser under EU ETS/MRV. Selskapet har en sterk posisjon i det norske markedet og leverer også tjenester i utlandet. Typiske kunder er rederier, operatørselskap offshore og eiere av landbaserte prosess- og energianlegg. Firmaet, som eies av ansatte og professor Johan E. Hustad, er lokalisert i Trondheim og Molde, og har fem ansatte. www.ecoxy.no

Vi har etablert oss som en sentral aktør innenfor vår nisje og bidrar daglig til å gjøre våre kunders energisystemer renere og mer effektive. Til å lede selskapet videre, søker vi nå etter en forretningsorientert og engasjert leder med interesse for energi- og klimaspørsmål, og som vil være med å skape et grønnere samfunn. Du har relevant kompetanse innenfor teknologi, forretningsutvikling og industriell-/ maritim sektor. Som leder er du en pådriver og lagbygger som trives i skjærings-punktet mellom operativ ledelse, forretningsutvikling, kommersiell
tenkning, markedskontakt samt faglige spørsmål.

For nærmere informasjon om stillingen og for å søke, se www.headvisor.no, eller kontakt vår rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680, alternativt Ecoxy ved daglig leder Bjørn Haukebø, tlf. 926 07 250. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknadsfrist: 23.04. 2019.

SØK PÅ DENNE STILLINGEN