send søknad og CV

Måleingeniør/-tekniker/maskinist -heltidsstilling ev. deltidsstilling

Arbeidsgiver: Ecoxy AS
Stillingstittel: Måleingeniør/-tekniker/maskinist
Frist: 25.03.2020
Ansettelsesform: Fast

Ecoxy utfører årlig et betydelig antall utslippsmålinger på fartøy, oljeinstallasjoner og landanlegg. På grunn av økende aktivitet ønsker vi å øke vår kapasitet og søker derfor etter personer med relevant bakgrunn og de rette personlige egenskapene. Vi er også interessert i personer som kan tenke seg å arbeide deltid.

Faglig bakgrunn bør være ingeniør eller tekniker med kompetanse og interesse for motorer/gassturbiner. Maskinister kan også være av være interessante.

Du må ha god helse, være reisevillig (både i Norge og utlandet), kunne kommunisere godt med de du omgås og opptre ryddig.

Selv om Ecoxy i dag holder til Trondheim og Molde, vil vi reflektere på personer som er bosatt andre steder i landet – særlig rundt Bergen, Haugesund og Stavanger.

Vi vil gi deg opplæring i våre måleprosedyrer, regelverk og loggeprogram (LabView).

Siden etableringen i 2003 har Ecoxy blitt en betydelig aktør som upartisk verifikatør innenfor utslipp til luft. Selskapet er et akkreditert laboratorium for måling av forurensningskomponenter (NOx, CO, HC, NH3, PM) og er også akkreditert for verifikasjon av klimagasser under EU ETS. Selskapet har en sterk posisjon i det norske markedet og leverer også tjenester i utlandet. Typiske kunder er rederier, operatørselskap offshore og eiere av landbaserte prosess- og energianlegg.

Firmaet, som eies av ansatte og professor Johan E. Hustad er lokalisert i Trondheim og Molde, og har fem ansatte. www.ecoxy.no

SE ANNONSEN PÅ FINN.NO

Om arbeidsgiveren

Ecoxy ble etablert i desember 2002 under navnet Axess Energi og Miljø AS. I 2006 endret selskapet navn til Ecoxy AS. Selskapets forretningsidé har hele tiden vært å redusere skadelig utslipp til luft fra energiproduksjon. I dette ligger både reduksjon av CO2 gjennom mer effektive energisystemer og reduksjon av skadelige utslipp som NOx og partikler.
I mai 2008 ble Ecoxy akkreditert av Norsk Akkreditering som det første norske selskapet for direkte avgassanalyse på dieselmotorer og gassturbiner i henhold til ISO 17025, ISO 8178 og ISO 11042.

I 2009 ble selskapet tildelt Technoports pris for innovativ miljøteknologi.
I 2013 ble Ecoxy akkreditert i henhold til ISO 14065 i forbindelse med EUs regime for klimakvoter.

Nettverk: Facebook
Sektor: Privat
Antall stillinger: 2
Sted: SORGENFRIVEIEN 9, 7037 Trondheim
Bransje: Olje og gass
Stillingsfunksjon: Ingeniør,Ingeniør / Mekanisk,Ingeniør / Teknisk sikkerhet/QHSE

send søknad og CV