Ecoxy samarbeider med Havfisk om å utvikle et profesjonelt tjenestetilbud innen måling av undervannsstøy fra fartøy.


Ecoxy har sammen med Havfisk og Innovasjon Norge utarbeidet en avansert metode for å måle og analysere støy fra fiskefartøy, for å kunne identifisere støykilder som kan påvirke fiskeriet.

Ved å foreta en analyse når fartøyet fisker godt, kan en ha en referanse å sammenligne med dersom fartyøet skulle begynne å fiske dårlig.

Reddere som skal selge eller kjøpe fartøy kan også ha stor nytte av å gjøre en måling for å dokumentere støyen fra fartølyet som omsettes.

Dokumentasjon av støy fra arbeid i sjøen, eksempel peling, er også målinger Ecoxy kan utføre.

havard.sorheim@ecoxy.no+47 915 88 528