EUs MRV-regime for alle skip over 5000 gross tonn.


Snakk med oss om MRV

Monitorering, Rapportering og Verifikasjon (MRV) av klimagassutslipp fra skipsfart er et av EUs virkemiddel i arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser. EU vil på denne måten gjøre det enkelt for rederier og kjøpere av fraktjenester å sammenligne fartøys miljømessige ytelse.

Om lag 15 000 fartøy omfattes av dette regelverket, som gjelder for fartøy over 5000 gross tonn som seiler i europeiske farvann eller går til/fra europeiske havner.

Begynn arbeidet med overvåkningsplan nå
2018 er det første året ordningen gjelder for, men allerede innen 31. august 2017 skal de som er underlagt regimet ha sendt sin overvåkningsplan til en akkreditert uavhengig verifikatør for godkjenning. Frist for godkjenning av overvåkningsplanen er 31.12.2017.

Ecoxy er akkreditert
Ecoxy har utvidet sin akkreditering innen verifikasjon av klimagassutslipp til også å gjelde EU MRV.

Vedtak om utvidelse av akkrediteringsomfang

Vi er uavhengige
Et grunnleggende prinsipp er at verifikatøren skal være uavhengig og ikke involvert i andre leveranser i MRV-forordningen – eksempelvis rådgivning eller leveranse av systemer som inngår i arbeidet med å generere data som skal rapporteres.

Lang erfaring
I tillegg til lang erfaring innen verifikasjon av klimagasser, har Ecoxy siden 2007 verifisert NOx-utslipp fra nærmere 900 fartøy under det norske NOx-regelverket.

Gode referanser
Under dagens EU-regelverk for handel med klimakvoter verifiserer Ecoxy rapporter for om lag 25% av det norske markedet og har kunder som Norske Shell, Lundin, Statkraft Varme, Repsol, Weber Leca (St. Gobain), Eramet og Tizir Titanium and Iron.

Veiledninger for utarbeidelser av overvåkningsplaner finnes flere steder og flere bedrifter tilbyr rådgivningstjenester.

Nyttige lenker:
Les mer om regelverket her (Europakommisjonens nettsteder)
Se oversikt over input i overvåkningsplan (Monitoring Plan) her (Europakommisjonens nettsteder)
Lloyd’s Registers veiledning vedr. EU MRV kan du lese her

Ta kontakt med avdelingsleder verifikasjon:
Dr.Ing. Håvard Sørheim
+47 915 88 528
havard.sorheim@ecoxy.no